Clever Care Community Centers are now open in San Gabriel, Westminster, and Koreatown! Click here to learn more.

Community Center Activities

February 2022

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
30
31
1
2
3
4
5
6
7
설맞이 선물을 드립니다! Lunar New Year Giveaway in Koreatown
9:00 am - 5:00 pm
설맞이 선물을 드립니다! 2월 7일부터 2월 11일까지, 오전 9시부터 오후 5시 사이에 커뮤니티 센터를 방문하셔서 설 선물을 받으세요! 가입 의무는 없습니다. 수량이 한정되어 있습니다. 1인당 1개의 선물로 제한합니다.   FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of o , ...
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Lunar New Year Giveaway in Westminster
9:00 am - 6:00 pm
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Xin mời quý vị ghé thăm Trung tâm Cộng đồng của chúng tôi từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều để nhận những phần quà mừng xuân hấp dẫn mà không cần phải ghi danh. Chương trình diễn ra cho đến khi hết quà. Giới hạn một món quà cho mỗi người. , ...
聖蓋博谷農曆新年贈品 -Lunar New Year Giveaway in San Gabriel Valley
9:00 am - 6:00 pm
免費農曆新年禮物 於 2/07/2022 至 2/11/2022 上午 9 點至下午 6 點期間在我們的社區中心, 無需註冊即可獲得贈送禮物。送完即即止。每人限送一份禮物。 FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 6 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of one gift per person. , ...
8
설맞이 선물을 드립니다! Lunar New Year Giveaway in Koreatown
9:00 am - 5:00 pm
설맞이 선물을 드립니다! 2월 7일부터 2월 11일까지, 오전 9시부터 오후 5시 사이에 커뮤니티 센터를 방문하셔서 설 선물을 받으세요! 가입 의무는 없습니다. 수량이 한정되어 있습니다. 1인당 1개의 선물로 제한합니다.   FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of o , ...
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Lunar New Year Giveaway in Westminster
9:00 am - 6:00 pm
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Xin mời quý vị ghé thăm Trung tâm Cộng đồng của chúng tôi từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều để nhận những phần quà mừng xuân hấp dẫn mà không cần phải ghi danh. Chương trình diễn ra cho đến khi hết quà. Giới hạn một món quà cho mỗi người. , ...
聖蓋博谷農曆新年贈品 -Lunar New Year Giveaway in San Gabriel Valley
9:00 am - 6:00 pm
免費農曆新年禮物 於 2/07/2022 至 2/11/2022 上午 9 點至下午 6 點期間在我們的社區中心, 無需註冊即可獲得贈送禮物。送完即即止。每人限送一份禮物。 FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 6 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of one gift per person. , ...
9
설맞이 선물을 드립니다! Lunar New Year Giveaway in Koreatown
9:00 am - 5:00 pm
설맞이 선물을 드립니다! 2월 7일부터 2월 11일까지, 오전 9시부터 오후 5시 사이에 커뮤니티 센터를 방문하셔서 설 선물을 받으세요! 가입 의무는 없습니다. 수량이 한정되어 있습니다. 1인당 1개의 선물로 제한합니다.   FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of o , ...
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Lunar New Year Giveaway in Westminster
9:00 am - 6:00 pm
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Xin mời quý vị ghé thăm Trung tâm Cộng đồng của chúng tôi từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều để nhận những phần quà mừng xuân hấp dẫn mà không cần phải ghi danh. Chương trình diễn ra cho đến khi hết quà. Giới hạn một món quà cho mỗi người. , ...
聖蓋博谷農曆新年贈品 -Lunar New Year Giveaway in San Gabriel Valley
9:00 am - 6:00 pm
免費農曆新年禮物 於 2/07/2022 至 2/11/2022 上午 9 點至下午 6 點期間在我們的社區中心, 無需註冊即可獲得贈送禮物。送完即即止。每人限送一份禮物。 FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 6 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of one gift per person. , ...
10
설맞이 선물을 드립니다! Lunar New Year Giveaway in Koreatown
9:00 am - 5:00 pm
설맞이 선물을 드립니다! 2월 7일부터 2월 11일까지, 오전 9시부터 오후 5시 사이에 커뮤니티 센터를 방문하셔서 설 선물을 받으세요! 가입 의무는 없습니다. 수량이 한정되어 있습니다. 1인당 1개의 선물로 제한합니다.   FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of o , ...
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Lunar New Year Giveaway in Westminster
9:00 am - 6:00 pm
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Xin mời quý vị ghé thăm Trung tâm Cộng đồng của chúng tôi từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều để nhận những phần quà mừng xuân hấp dẫn mà không cần phải ghi danh. Chương trình diễn ra cho đến khi hết quà. Giới hạn một món quà cho mỗi người. , ...
聖蓋博谷農曆新年贈品 -Lunar New Year Giveaway in San Gabriel Valley
9:00 am - 6:00 pm
免費農曆新年禮物 於 2/07/2022 至 2/11/2022 上午 9 點至下午 6 點期間在我們的社區中心, 無需註冊即可獲得贈送禮物。送完即即止。每人限送一份禮物。 FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 6 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of one gift per person. , ...
11
설맞이 선물을 드립니다! Lunar New Year Giveaway in Koreatown
9:00 am - 5:00 pm
설맞이 선물을 드립니다! 2월 7일부터 2월 11일까지, 오전 9시부터 오후 5시 사이에 커뮤니티 센터를 방문하셔서 설 선물을 받으세요! 가입 의무는 없습니다. 수량이 한정되어 있습니다. 1인당 1개의 선물로 제한합니다.   FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of o , ...
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Lunar New Year Giveaway in Westminster
9:00 am - 6:00 pm
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN Xin mời quý vị ghé thăm Trung tâm Cộng đồng của chúng tôi từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều để nhận những phần quà mừng xuân hấp dẫn mà không cần phải ghi danh. Chương trình diễn ra cho đến khi hết quà. Giới hạn một món quà cho mỗi người. , ...
聖蓋博谷農曆新年贈品 -Lunar New Year Giveaway in San Gabriel Valley
9:00 am - 6:00 pm
免費農曆新年禮物 於 2/07/2022 至 2/11/2022 上午 9 點至下午 6 點期間在我們的社區中心, 無需註冊即可獲得贈送禮物。送完即即止。每人限送一份禮物。 FREE LUNAR NEW YEAR GIFT Stop by our community center from 2/07/22-2/11/22 between the hours of 9 a.m. to 6 p.m. Gift without obligation to enroll. Available while supplies last. Limit of one gift per person. , ...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5